Bestuur:

Voorzitter: Marianne van Rooijen 
Secretariaat: Jacinta Verhagen en Corrie Ernest
Penningmeester: Frans van Bavel
Bestuurslid: Jo Janssen

Naast de bestuursleden zijn er nog deze commissies:

Kascommissie
Muziekcommissie
Hand- en spandiensten
Catering
Tenue
Organisatie donateursconcert
Organisatie korenmiddagen