Zonder onze donateurs zou de contributie voor onze leden veel hoger zijn of zouden wij zelfs helemaal niet bestaan. Wij zijn hen daarom heel dankbaar. Kijk in de agenda voor een jaarlijks donateurs concert.

Wij zijn blij met elke financiële bijdrage. U kunt uw donatie overmaken op onze bankrekening NL95RABO0115943803 t.n.v. ‘Zang en Vriendschap’ Geldrop-Mierlo.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het donateurschap? Gebruik dan a.u.b. het formulier of bel via ons secretariaat met Jacinta Verhagen op: 06-22800982.